จดหมายข่าว- ดาวน์โหลด/บริการประชาชน

  

ดาวน์โหลดไฟล์หมวด  :: บริการประชาชน

ชื่อเอกสารดาวน์โหลด ขนาด โหลด ไฟล์
 รายงานผลปฏิบัติงานของนายก อบต.คำโคกสูง (31  2562 || อ่าน : 248 ) 147.58 KBs 196
 แผนการดำเนินงานปี2563 (29  2562 || อ่าน : 259 ) 337.94 KBs 215
 จดหมายข่าว (24  2562 || อ่าน : 249 ) 77.96 KBs 73
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 , 4 (27  2561 || อ่าน : 925 ) 496.12 KBs 77
 จดหมายข่าว อบต.คำโคกสูง  (14  2561 || อ่าน : 951 ) 19.62 MBs 80
 รายงานการปฏิบัติงานนายก อบต.คำโคกสูง  (13  2561 || อ่าน : 956 ) 7.18 MBs 74
 แผนการดำเนินงานครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2562 (13  2561 || อ่าน : 972 ) 105.54 KBs 70

นายทอง  นันทะเขต

นายทอง นันทะเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพยุง  บุญระคร

นายพยุง บุญระคร
รองนายก อบต.คำโคกสูง คนที่1

นายศักดิ์ศรี  สีหาฆัง

นายศักดิ์ศรี สีหาฆัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง คนที่ 2

นางลัดดา  กุณโฮง

นางลัดดา กุณโฮง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

นางอัญชนา  ทิพเนน

นางอัญชนา ทิพเนน
หัวหน้าสำนักปลัด

แผนการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280

E-mail : kamkoksoong@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042-219150

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kamkoksoong.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่