คู่มือการบันทึกภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง- ดาวน์โหลด/บริการประชาชน

  

ดาวน์โหลดไฟล์หมวด  :: หนังสือราชการ

 คู่มือการบันทึกภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 14  2563 |  404 ผู้ชม |   395 โหลด 
ชื่อเอกสารดาวน์โหลด ขนาด โหลด ไฟล์
 การใช้น้ำบาดาลของ อปท.ปี2563 (14  2563 || อ่าน : 404 ) 873.81 KBs 404
 แนวทางการจัดซื้อพัสดุเพื่อป้องกันโรคโควิด ปี2563 (14  2563 || อ่าน : 367 ) 1 MB 365
 แนวทางการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป (14  2563 || อ่าน : 393 ) 535.58 KBs 383
 หนังสือสั่งการบันทึกข้อมูลจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (14  2563 || อ่าน : 401 ) 39.24 KBs 391
 คู่มือการบันทึกภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (14  2563 || อ่าน : 405 ) 812.76 KBs 396
 มาตราการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 (14  2563 || อ่าน : 407 ) 508.93 KBs 398
 แนวทางของบประมาณ 2563 (14  2563 || อ่าน : 363 ) 1.53 MBs 357
 แนวทางการจัดการพัสดุปี2563 (14  2563 || อ่าน : 370 ) 2.34 MBs 362
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริบาลท้องถิ่น 2562 (26  2562 || อ่าน : 285 ) 75 KBs 127
 วิธีการจำแนกงบประมาณ (12  2562 || อ่าน : 298 ) 2.48 MBs 77

นายทอง  นันทะเขต

นายทอง นันทะเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพยุง  บุญระคร

นายพยุง บุญระคร
รองนายก อบต.คำโคกสูง คนที่1

นายศักดิ์ศรี  สีหาฆัง

นายศักดิ์ศรี สีหาฆัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง คนที่ 2

นางลัดดา  กุณโฮง

นางลัดดา กุณโฮง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

นางอัญชนา  ทิพเนน

นางอัญชนา ทิพเนน
หัวหน้าสำนักปลัด

แผนการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280

E-mail : kamkoksoong@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042-219150

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kamkoksoong.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่