โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม คนไร้ที่พึ่งและผู้มีรายได้น้อย- วีดีโอกิจกรรมวีดีโอกิจกรรม หมวด  :: Viedeo กิจกรรมต่างๆ ::  โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม คนไร้ที่พึ่งและผู้มีรายได้น้อยบุคลากร

นายทอง  นันทะเขต

นายทอง นันทะเขต

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แผนการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม คนไร้ที่พึ่งและผู้มีรายได้น้อย

หมวด : Viedeo กิจกรรมต่างๆ  อัปโหลดเมื่อ 20 มิ.ย. 2562

Embed
443
pageview
 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280 E-mail : kamkoksoong@gmail.com  phone : 042-219150

Copyright © 2015. Template by www.kamkoksoong.go.th. All Rights Reserved.