แผนการดำเนินงานครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2562- ดาวน์โหลด/บริการประชาชนดาวน์โหลดไฟล์หมวด  :: บริการประชาชน

 แผนการดำเนินงานครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2562

 13 พ.ย. 2561 |  901 ผู้ชม |   0 โหลด 
 
ไฟล์งาน size โหลด ไฟล์
 รายงานผลปฏิบัติงานของนายก อบต.คำโคกสูง (31 ต.ค. 2562 || อ่าน : 46 ) 147.58 KBs 0
 แผนการดำเนินงานปี2563 (29 ต.ค. 2562 || อ่าน : 43 ) 337.94 KBs 0
 จดหมายข่าว (24 ก.ค. 2562 || อ่าน : 176 ) 77.96 KBs 0
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 , 4 (27 พ.ย. 2561 || อ่าน : 845 ) 496.12 KBs 0
 จดหมายข่าว อบต.คำโคกสูง  (14 พ.ย. 2561 || อ่าน : 871 ) 19.62 MBs 0
 รายงานการปฏิบัติงานนายก อบต.คำโคกสูง  (13 พ.ย. 2561 || อ่าน : 880 ) 7.18 MBs 0
 แผนการดำเนินงานครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2562 (13 พ.ย. 2561 || อ่าน : 902 ) 105.54 KBs 0

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280 E-mail : kamkoksoong@gmail.com  phone : 042-219150

Copyright © 2015. Template by www.kamkoksoong.go.th. All Rights Reserved.