ประกาศราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านดงง่าม หมู่ ๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๓๗ ท่อน พร้อมบ่อพักและฝาปิด ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓ บ่อ ระยะทางรวม ๑๕๐ เมตร รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.คำโคกสูงกำหนด- ข่าวประชาสัมพันธ์Home  จัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านดงง่าม หมู่ ๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๓๗ ท่อน พร้อมบ่อพักและฝาปิด ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓ บ่อ ระยะทางรวม ๑๕๐ เมตร รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.คำโคกสูงกำหนด

 

Save ดาวน์โหลดไฟล์

  โพสต์ : 23 ก.ค. 2561 เวลา 12:14:17

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280 E-mail : kamkoksoong@gmail.com  phone : 042-219150

Copyright © 2015. Template by www.kamkoksoong.go.th. All Rights Reserved.