ร่วมด้วยช่วยกัน.....จัดการขยะชุมชน...ตำบลคำโคกสูง.....น่าอยู่- ข่าวประชาสัมพันธ์Home  ข่าวประชาสัมพันธ์  ร่วมด้วยช่วยกัน.....จัดการขยะชุมชน...ตำบลคำโคกสูง.....น่าอยู่

ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนตำบลคำโคกสูง ทุกท่าน ร่วมด้วย..ช่วยกัน..จัดการขยะ  เพื่อชุมชนน่าอยู่กันนะครับ

  โพสต์ : 9 ก.ย. 2562 เวลา 10:59:54

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280 E-mail : kamkoksoong@gmail.com  phone : 042-219150

Copyright © 2015. Template by www.kamkoksoong.go.th. All Rights Reserved.