ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ความจุ 30 ลบ.ม.บ้านท่าสำราญ หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์(e-bidding)- ข่าวประชาสัมพันธ์Home  จัดซื้อจัดจ้าง  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ความจุ 30 ลบ.ม.บ้านท่าสำราญ หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์(e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ความจุ 30 ลบ.ม.บ้านท่าสำราญ หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์(e-bidding)

  โพสต์ : 15 ม.ค. 2561 เวลา 10:51:56

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280 E-mail : kamkoksoong@gmail.com  phone : 042-219150

Copyright © 2015. Template by www.kamkoksoong.go.th. All Rights Reserved.