ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ 1 บ้านคำโคกสูง - ข่าวประชาสัมพันธ์Home  จัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ 1 บ้านคำโคกสูง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคำโคกสูง หมู่ ๑ ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม. รายละเอียดแบบแปลนตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูงกำหนด

  โพสต์ : 18 ม.ค. 2561 เวลา 11:17:38

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280 E-mail : kamkoksoong@gmail.com  phone : 042-219150

Copyright © 2015. Template by www.kamkoksoong.go.th. All Rights Reserved.