ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ความจุ ๓๐.๐๐ ลบ.ม.ที่ตั้ง บ้านท่าสำราญ หมู่ ๗ - ข่าวประชาสัมพันธ์Home  จัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ความจุ ๓๐.๐๐ ลบ.ม.ที่ตั้ง บ้านท่าสำราญ หมู่ ๗

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ความจุ ๓๐.๐๐ ลบ.ม.ที่ตั้ง บ้านท่าสำราญ   หมู่ ๗ ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดแบบแปลนตามกรมทรัพยากรน้ำกำหนด 

Save ดาวน์โหลดไฟล์

  โพสต์ : 24 ม.ค. 2561 เวลา 11:52:30

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280 E-mail : kamkoksoong@gmail.com  phone : 042-219150

Copyright © 2015. Template by www.kamkoksoong.go.th. All Rights Reserved.