องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง


บุคลากร :: กองช่าง


ชื่อ-สกุล : นายนิกร ธงทะลาย
ตำแหน่ง : นายช่างโยธา
กลุ่มงาน : กองช่าง
ลักษณะของงาน : กองช่าง
โทรศัพท์มือถือ : 084-7957839
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : สุดารัตน์ จักพิระ
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
กลุ่มงาน : กองช่าง
ลักษณะของงาน : กองช่าง
โทรศัพท์มือถือ : 081-9919580
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายอรัญ แสนบุตร
ตำแหน่ง : ผช.ช่างไฟฟ้า
กลุ่มงาน : กองช่าง
ลักษณะของงาน : กองช่าง
โทรศัพท์มือถือ : 0933388510
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายอัถกฤษ เฉยชาญ
ตำแหน่ง : ผช.ช่างประปา
กลุ่มงาน : กองช่าง
ลักษณะของงาน : กองช่าง
โทรศัพท์มือถือ : 061-4260912
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายธีระยุทธ พรมส่วน
ตำแหน่ง : ผช.พัสดุ (ช่วยงานกองช่าง)
กลุ่มงาน : กองช่าง
ลักษณะของงาน : กองช่าง
โทรศัพท์มือถือ : -
E-Mail : -

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280 E-mail : kamkoksoong@gmail.com  phone : 042-219150

Copyright © 2015. Template by www.kamkoksoong.go.th. All Rights Reserved.