องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
folder 1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
insert_drive_file ประกาศการยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่ (1)
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศการยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน-ฉบับที่-2-2561
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน-ฉบับที่-3-ปี-2562
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน-พ.ศ.-2560
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การสอบ-คัดเลือกสายบริหารและพนง.ส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร-พ.ศ.-2560
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง-ฉบับที่-3
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์พนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน กาเลื่อนระดับ
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ 18 เมษายน 62
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

folder 2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
insert_drive_file ประกาศ กอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไป
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file การจัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนราชของ-อบต.-2563-
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศ-ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี-เรื่อง-หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้าง-อบต
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานทั่วไปพนักงานจ้าง ฉบับที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดโควตาและเลื่อนขั้นเงินเดือน-ค่าจ้างและค่าตอบแทนฯ 2558
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์กำหนดตำแหน่งครู อบต
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์-เกี่ยวกับการย้าย ปี 58
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง-ฉบับที่-3-1
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview8

folder 3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
folder 4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์-ประเมินผลการปฏิบัติ-ปี-58-1
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน พนักงาน
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file มาตราฐานการบริหารงานบุคล-ก.ถ.
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ปี 65
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นพนักงานจ้าง ปี65
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นพนักงานครู
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

folder 5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์-การให้ออกจากราชการ-ปี-58
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์-เกี่ยวกับวินัย-การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย-พ.ศ.-2558
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เงินค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล-พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์-โบนัส-จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์-อุทรร้องทุกข์
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เงินเพิมสำหรับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file หลักเกณฑ์การกำหนดให้เงินรางวัลประจำปี
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7