องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 253
folder บริการประชาชน/หนังสือราชการ
insert_drive_file การใช้น้ำบาดาลของ อปท.ปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file แนวทางการจัดซื้อพัสดุเพื่อป้องกันโรคโควิด ปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file แนวทางการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file หนังสือสั่งการบันทึกข้อมูลจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file คู่มือการบันทึกภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file มาตราการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file แนวทางของบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file แนวทางการจัดการพัสดุปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริบาลท้องถิ่น 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file วิธีการจำแนกงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์ค่าวัสดุ ปี62 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ระเบียบค่าเช่าบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file แนวทางการตั้งกองทุนเงินทดแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ( ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายก อบต.คำโคกสูง
ว่าง
นายก อบต.คำโคกสูง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
facebook
อบต.คำโคกสูง