องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 250
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายศราวุธ ศรีหริ่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายศราวุธ ศรีหริ่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายวัชระ เหล่าพิมพ์
ผช.นักวิชาการศึกษาฯ
นายวัชระ เหล่าพิมพ์
ผช.นักวิชาการศึกษาฯ
สิบเอกกองไทย กิ่งหลักเมือง
เจ้าพนักงานพัสดุ
สิบเอกกองไทย กิ่งหลักเมือง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางเสาวคนธ์ แก้ว แสนสินธุ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเสาวคนธ์ แก้ว แสนสินธุ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจุฑารัตน์ กาบิน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจุฑารัตน์ กาบิน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางละมุด สีหาฆัง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางละมุด สีหาฆัง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางยุพิน นักบุญ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางยุพิน นักบุญ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวัชรินทร์ สว่างวงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวัชรินทร์ สว่างวงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางทัศนี นาทมพล
ผู้ช่วยครู
นางทัศนี นาทมพล
ผู้ช่วยครู
นางสาวน้ำผึ้ง ติยะบุตร
-
นางสาวน้ำผึ้ง ติยะบุตร
-
นางศุภาวรรณ ศรีหริ่ง
-
นางศุภาวรรณ ศรีหริ่ง
-
นายมานะ บรรเทา
นักการภารโรง
นายมานะ บรรเทา
นักการภารโรง
สิบเอกกองไทย กิ่งหลักเมือง
เจ้าพนักงานพัสดุ
สิบเอกกองไทย กิ่งหลักเมือง
เจ้าพนักงานพัสดุ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายก อบต.คำโคกสูง
ว่าง
นายก อบต.คำโคกสูง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
facebook
อบต.คำโคกสูง