messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
โทร : 08-1954-8553
นายคำปน ภูเลื่อมใส
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
โทร : 09-0957-6199
นายสายัญ ทองจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
โทร : 06-1104-2994
นายกิตติศักดิ์ ปะกิเสนัง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
โทร : 06-1061-9272