องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 2565
รายละเอียด : กิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับป้องกันโรคไข้เลือดออก
ผู้โพส : สำนักปลัด