องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.คำโคกสูง ได้ปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2565
รายละเอียด : อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ได้ปฏิบัติงานเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้มีภาวะพึ่งพิงในตำบลคำโคกสูง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ผู้โพส : สำนักปลัด