องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 223
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลคำโคกสูง
รายละเอียด : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลคำโคกสูง มีดังนี้คือ 1. หนองบัว 1 และหนองบัว 2 บ้านดงง่าม หมู่ที่ 2 2. หนองปู่งาม บ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 4 3. แหลมเงิน / แพนำเที่ยวเชิงนิเวศน์ บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 8 4. กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา บ้านวังไชย หมู่ที่ 6 และบ้านแหลมทอง หมู่ที่ 8 5. กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน บ้านน้อยคำเม็ก หมู่ที่ 9 6. แหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียงของ นายละไม ไชยโวหาร บ้านน้อยคำเม็ก หมู่ที่ 9
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายก อบต.คำโคกสูง
ว่าง
นายก อบต.คำโคกสูง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
facebook
อบต.คำโคกสูง