องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเส้นบ้านวังไชย-วัดป่าครองธรรม บ้านวังไชย หมู่ 6 รหัสสายทาง อด.๖๕-๐๐๙ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๗๐๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒,๒๑๐ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๕๐๐ ตร.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยตลอดเส้นทาง รายละเอียดตามที่ อบต.คำโคกสูงเห็นชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเส้นดงไร่ บ้านวังไชย หมู่ 6 รหัสสายทาง อด.๖๕-๐๐๘ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร ปริมาณลูงรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๐ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐ ตร.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยตลอดเส้นทาง รายละเอียดตาม อบต.คำโคกสูงเห็นชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเส้นโศกม้าขาว รหัสสายทาง อด.65-026 บ้านคำโคกสูง หมู่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลงลูกรังไม่น้อยกว่า 2,000 ลบ.ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม.พร้อมเกรดเกลี่ยตลอดเส้นทาง รายละเอียดตาม อบต.คำโคกสูงเห็นชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเส้นนาคูน บ้านดงง่าม หมู่ 2 รหัสเส้นทาง อด.65-218 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,520 เมตร ลงลูกรังไม่น้อยกว่า 870 ลบ.ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,080 ตร.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบตลอดเส้นทาง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.คำโคกสูงเห็นชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเส้นป่าช้าบ้านนางาม หมู่ ๕ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๐ ลบ.ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐ ตารางเมตร และเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยตลอดเส้นทาง รายละเอียดแบบแปลนตาม อบต.คำโคกสูงเห็นชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.65-106 เส้นวังโปร่ง บ้านน้อยคำเม็ก ตำบลคำโคกสูง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.65-052 เส้นเพชรา บ้านวังไชย ตำบลคำโคกสูง กว้าง 6 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร และกว้าง 4 เมตร ยาว 865 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างจ้างปรับปรุงถนนลูกรังเส้นอ่างมโนราห์ บ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ ๔ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๒๐๐ ตร.ม.และเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยตลอดเส้นทาง รายละเอียดแบบแปลนตาม อบต.คำโคกสูงเห็นชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเส้นหนองโน บ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,580 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,510 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยตลอดเส้นทาง รายละเอียดแบบแปลนตาม อบต.คำโคกสูงเห็นชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเส้นท่าสำราญคลองส่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเส้นถ้ำมะนัย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโนนแดง หมู่ 4 บ้านโคกใหญ่พัฒนา กว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานกรมปกครองกระทรวงมหาดไทย(เลขที่ ท.1-01) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ชนิดถังเหลี่ยม ความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังไม่น้อยกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองนาคำ หมู่ 3บ้านท่าลาด ตำบลคำโคกสูง องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยประปา บ้านท่าสำราญ หมู่ ๗ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๒ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดแบบแปลนตามมาตฐกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย(แบบเลขที่ ท.๑-๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าลาดหมู่ ๓ ซอยน้ำแซ่บและซอยตะวันยอแสง ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านคำโคกสูง ตำบลคำโคกสูง องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเส้นโนนขามเหี้ยน กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 4,025 ลูกบาศก์เมตร และเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยตลอดเส้นทาง องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยหลักบ้าน บ้านคำโคกสูง หมู่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed เช่าที่ดินเพื่อทิ้งขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยปากหินครก บ้านวังไชยหมู่ 6 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 372 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย(แบบเลขที่ ท.1-01) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา บ้านแหลมทอง หมู่ ๘ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๗๒ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานกรมปกครองกระทรวงมหาดไทย (แบบเลขที่ ท.๑-๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed เช่าที่ดิินเพื่อทิ้งขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้อจัดซื้อที่ดินเพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรังเส้นวัดป่าครองธรรมไปวัดถ้ำมะนัย(เส้นแสนสมบูรณ์) บ้านคำโคกสูง หมู่ 1 กว้าง 7 เมตร ยาว 1,320 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,240 ตร.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยให้เรียบร้อยตลอดเส้นทาง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.คำโคกสูงกำหนดหรือเห็นชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed ซื้อจัดซื้อที่ดินเพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 93
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเส้นสามแยกโคกใหญ่พัฒนา บ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 4 ขนาดกว้างโดยเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร ลงลูกรังปริมาณไม่น้อยกว่า 1,240 ลบ.ม.ขุดดินขึ้นรูปทางปริมาณดิน 1,400 ลม.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยพื้นทางปรมาณงาน 5,600 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.คำโคกสูงกำนดหรือเห็นชอบ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 94
rss_feed จ้างก่อสร้างและปรับปรุงทางระบายน้ำ ซอยศาลากลางบ้าน บ้านน้อยคำเม็ก หมู่ 9 โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.4 ม จำนวน 45 ท่อน และบ่อพักขนาด 0.6x0.6x1 เมตร จำนวน 4 บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กขนาด 06.x0.6 ม. จำนวน 8 ชุด และเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.5 เมตร รวมระยะทาง 95 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 129
rss_feed จ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโชคทวี บ้านดงง่าม หมู่ 2 ตำบลคำโคกสูง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 372 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 206
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายเส้นโศกม้าขาว ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,425 ลูกบาศก์เมตร และเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยตลอดเส้นทาง รายละเอียดตาม อบต.คำโคกสูงกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 242
rss_feed จ้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำโคกสูง หมู่ที่ 1 และ บ้านดงง่าม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 272
rss_feed ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านคำโคกสูง องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 248
rss_feed เช่าที่ดินเพื่อสาธารณประโยชน์(ทิ้งขยะมูลฝอย) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 240
rss_feed เช่าที่ดินเพื่อสาธารณะประโยชน์(ทิ้งขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 273
1 - 34 (ทั้งหมด 34 รายการ) 1