ชื่อเรื่อง : จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดจ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าสำราญ หมู่ ๗-บ้านคำโคกสูง หมู่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๘๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ชื่อไฟล์ : SIQW3Z4Mon105219.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้