ชื่อเรื่อง : ขอเชิญประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ที่เคยมารับบริการที่ อบต.คำโคกสูง ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ อบต.คำโคกสูง

ชื่อไฟล์ : kBm2io9Wed101017.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้