ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง