ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อที่ดินเพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง