ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเส้นโนนขามเหี้ยน กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 4,025 ลูกบาศก์เมตร และเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยตลอดเส้นทาง องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง