องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 59
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศ ผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
เผยแพร่วันที่ : 23 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง เรื่อง ให้มีกรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 grade
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานผลปฏิบัติงานของนายก อบต.คำโคกสูง grade
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file รายงานการปฏิบัติงานนายก อบต.คำโคกสูง grade
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 8 ตำบลคำโคกสูง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,430 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,720 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำโคกสูง หมู่ที่ 1 ตำบลคำโคกสูง กว้าง 5 เมตร ยาว 865 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,325 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าสำราญ-บ้านคำโคกสูง บ้านท่าสำราญ หมู่ 7 ต.คำโคกสูง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,480 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,880 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดจ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าสำราญ หมู่ ๗-บ้านคำโคกสูง หมู่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๘๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายก อบต.คำโคกสูง
ว่าง
นายก อบต.คำโคกสูง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
facebook
อบต.คำโคกสูง