องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศจากสำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file คู่มือและระเบียบการขอดูข้อมูลกล้องวงจรปิด (CCTV) grade
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview27
photo ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย ปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview18

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 65 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
insert_drive_file ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview72
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview221
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview222

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานผลปฏิบัติงานของนายก อบต.คำโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview237
insert_drive_file รายงานการปฏิบัติงานนายก อบต.คำโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview228

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม2566 ถึง เดือนธันวาคม 2566)
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศเรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ชนิดทั้งยังความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังไม่น้อยกว่า 170 กิโลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview99
insert_drive_file ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 8 ตำบลคำโคกสูง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,430 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,720 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview357
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำโคกสูง หมู่ที่ 1 ตำบลคำโคกสูง กว้าง 5 เมตร ยาว 865 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,325 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview378
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview323