องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 14
account_box สมาชิกสภา
นายวราวุธ ลาจ้อย
ประธานสภาฯ
นายวราวุธ ลาจ้อย
ประธานสภาฯ
นายกิตติศักดิ์ ปะกิเสนัง
รองประธานสภาฯ
นายกิตติศักดิ์ ปะกิเสนัง
รองประธานสภาฯ
นายบุญพันธ์ ศรีหลิ่ง
เลขานุการสภาฯ
นายบุญพันธ์ ศรีหลิ่ง
เลขานุการสภาฯ
นายสำรอง ตรีธวัช
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
นายสำรอง ตรีธวัช
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
นายประทาน แสงจันคุ้ม
ส.อบต. ม.1
นายประทาน แสงจันคุ้ม
ส.อบต. ม.1
นางอุทิศ วังแสง
ส.อบต.ม.2
นางอุทิศ วังแสง
ส.อบต.ม.2
นายวิเชียร แก้วคุณ
ส.อบต.ม.2
นายวิเชียร แก้วคุณ
ส.อบต.ม.2
นายติด ทดคำใส
ส.อบต.ม.3
นายติด ทดคำใส
ส.อบต.ม.3
นายอุดมศิลป์ อ่อนศรี
ส.อบต.ม.3
นายอุดมศิลป์ อ่อนศรี
ส.อบต.ม.3
นายจรัญ จุลบุรมย์
ส.อบต.ม.4
นายจรัญ จุลบุรมย์
ส.อบต.ม.4
นายนกเทศ บุบผาพิลา
ส.อบต.ม.4
นายนกเทศ บุบผาพิลา
ส.อบต.ม.4
นายเจริญ บุราณเดช
ส.อบต.ม.5
นายเจริญ บุราณเดช
ส.อบต.ม.5
นายนพดล ศิโร
ส.อบต.ม.6
นายนพดล ศิโร
ส.อบต.ม.6
นายสมหมาย บรรเทา
ส.อบต.ม.7
นายสมหมาย บรรเทา
ส.อบต.ม.7
นางประนอม สายจำปา
ส.อบต.ม.7
นางประนอม สายจำปา
ส.อบต.ม.7
นายไมตรีจิตร น้อยนาง
ส.อบต.ม.8
นายไมตรีจิตร น้อยนาง
ส.อบต.ม.8
นายสุระเชษฐ์ รัตนะ
ส.อบต.ม.8
นายสุระเชษฐ์ รัตนะ
ส.อบต.ม.8
นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี
ส.อบต.ม. 9
นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี
ส.อบต.ม. 9
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายก อบต.คำโคกสูง
ว่าง
นายก อบต.คำโคกสูง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
facebook
อบต.คำโคกสูง