องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
account_box สมาชิกสภา
นายวราวุธ ลาจ้อย
ประธานสภาฯ
โทร : 088-5821884
นายประทาน แสงจันคุ้ม
รองประธานสภาฯ
โทร : 093-4712601
นายประทาน แสงจันคุ้ม
ส.อบต.ม.1
โทร : 093-4712601
นายคำปุน อุ่นทะยา
ส.อบต.ม.2 บ้านดงง่าม
โทร : 062-1043132
นายอุดม ราชชารี
ส.อบต.ม.3 บ้านท่าลาด
โทร : 080-1980620
นายจรัญ จุลบุรมย์
ส.อบต ม.4 บ้านโคกใหญ่พัฒนา
โทร : 093-2929981
นายเจริญ บุราณเดช
ส.อบต.ม.5 บ้านนางาม
โทร : 061-5246792
นายวราวุธ ลาจ้อย
ส.อบต. ม.6 บ้านวังไชย
โทร : 088-5821884
นายคำ เมืองลี
ส.อบต.ม.7 บ้านท่าสำราญ
นายไมตรีจิตร น้อยนาง
ส.อบต. ม.8 บ้านแหลมทอง
โทร : 093-3241984
นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี
ส.อบต.ม.9 บ้านน้อยคำ
โทร : 064-2326605