องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ชนิดทั้งยังความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังไม่น้อยกว่า 170 กิโลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำโคกสูง หมู่ที่ 1 ตำบลคำโคกสูง กว้าง 5 เมตร ยาว 865 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,325 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
insert_drive_file ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 8 ตำบลคำโคกสูง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,430 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,720 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282
insert_drive_file จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าสำราญ-บ้านคำโคกสูง บ้านท่าสำราญ หมู่ 7 ต.คำโคกสูง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,480 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,880 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322
insert_drive_file จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าสำราญ หมู่ ๗-บ้านคำโคกสูง หมู่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๘๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดจ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าสำราญ หมู่ ๗-บ้านคำโคกสูง หมู่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๘๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองโน บ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถยยซอยหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบัวระพาบ้านนางาม หมู่ที่ 5 ต.คำโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
description ประกาศราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านดงง่าม หมู่ ๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๓๗ ท่อน พร้อมบ่อพักและฝาปิด ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓ บ่อ ระยะทางรวม ๑๕๐ เมตร รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.คำโคกสูงกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ความจุ ๓๐.๐๐ ลบ.ม.ที่ตั้ง บ้านท่าสำราญ หมู่ ๗ ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดแบบแปลนตามกรมทรัพยากรน้ำกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ความจุ ๓๐.๐๐ ลบ.ม.ที่ตั้ง บ้านท่าสำราญ หมู่ ๗ ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดแบบแปลนตามกรมทรัพยากรน้ำกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
insert_drive_file รายละเอียดแบบแปลนโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ความจุ ๓๐.๐๐ ลบ.ม.ที่ตั้ง บ้านท่าสำราญ หมู่ ๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file ขอบเขตงานโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ความจุ ๓๐.๐๐ ลบ.ม.ที่ตั้ง บ้านท่าสำราญ หมู่ ๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ความจุ ๓๐.๐๐ ลบ.ม.ที่ตั้ง บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
insert_drive_file ราคากลางและแบ่งงวดงานโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ความจุ ๓๐.๐๐ ลบ.ม.ที่ตั้ง บ้านแหลมทอง หมู่ ๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
insert_drive_file รายละเอียดแบบแปลนโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ความจุ ๓๐.๐๐ ลบ.ม.ที่ตั้ง บ้านแหลมทอง หมู่ ๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
insert_drive_file ขอบเขตงานโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ความจุ ๓๐.๐๐ ลบ.ม.ที่ตั้ง บ้านแหลมทอง หมู่ ๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ 9 บ้านน้อยคำเม็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ความจุ ๓๐.๐๐ ลบ.ม.ที่ตั้ง บ้านแหลมทอง หมู่ ๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2