องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
อาสาสมัครบริบาลอบต.คำโคกสูง ได้ปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2565 [27 มิถุนายน 2565]
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 2565 [24 มิถุนายน 2565]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 2565 [23 มิถุนายน 2565]
โครงการอบรมการป้องกันโรคระบาดของสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (10 ภาพ) [21 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง (13 ภาพ) [10 มิถุนายน 2565]
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลคำโคกสูง ประจำปี 2565 (7 ภาพ) [25 พฤษภาคม 2565]
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.คำโคกสูง ได้ปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [21 พฤษภาคม 2565]
โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และพีธีมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมของชุมชน ประจำปี 2565 วันที่ 10 เมษายน 2565 [10 เมษายน 2565]
การประชุมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [23 มีนาคม 2565]
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ 2565 [2 มีนาคม 2565]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 43 รายการ)