องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการ อบต.สัญจร ครั้งที่ 10 วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ บ้านวังไชย ม.6 [23 สิงหาคม 2566]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 [28 มิถุนายน 2566]
โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 22 มิ.ย.66 [23 มิถุนายน 2566]
โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนตำบลคำโคกสูง ประจำปีงบประมาณ 2566 [22 มิถุนายน 2566]
โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 [22 มิถุนายน 2566]
โครงการลด ละ เลิกบุหรี่ ประจำปีงบประมาณ 2566 [22 มิถุนายน 2566]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 [16 มิถุนายน 2566]
โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 [15 มิถุนายน 2566]
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (กิจกรรมเดินรณรงค์ขยะมูลฝอย) ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 26 พ.ค.2566 ณ บ้านแหลมทอง (14 ภาพ) [26 พฤษภาคม 2566]
ประชุมสัญจร ครั้งที่ 7 วันที่ 23 พ.ค. 66 ณ บ้านท่าลาด (10 ภาพ) [23 พฤษภาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 1 - 10 (ทั้งหมด 76 รายการ)