องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุม สัญจร ครั้งที่ 4/2566 ณ บ้านน้อยคำเม็ก หมู่ 9 (8 ภาพ) [15 กุมภาพันธ์ 2566]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง สามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 (8 ภาพ) [14 กุมภาพันธ์ 2566]
กิจกรรมสร้างวัฒนวัฒนธรรม No Gift Policy [31 มกราคม 2566]
โครงการ อบต.สัญจร ครั้งที่ 2/2566 บ้านท่าสำราญ ม.7 ต.คำโคกสูง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี (9 ภาพ) [17 พฤศจิกายน 2565]
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.คำโคกสูง ได้ปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2565 [20 ตุลาคม 2565]
โครงการ อบต.สัญจร ครั้งที่ 1/2566 บ้านวังไชย หมู่ 6 (8 ภาพ) [7 ตุลาคม 2565]
โครงการส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีนในชุมชน อบต.คำโคกสูง ประจำปีงบประมาณ 2565 [23 กันยายน 2565]
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.คำโคกสูง ปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2565 [20 กันยายน 2565]
โครงการ อบต.สัญจร ครั้งที่ 8 บ้านนางาม หมู่ 5 (6 ภาพ) [15 กันยายน 2565]
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.คำโคกสูง ได้ปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2565 [20 สิงหาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 1 - 10 (ทั้งหมด 59 รายการ)