messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
account_box กองคลัง
นางรัชนีกร ทูลธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางวิลาวัณย์ ชัยหาเทพ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นายสมคิด นากองศรี
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายศุภกิตติ์ ชัยหาเทพ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางธิดารัตน์ วิเชียรดี
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายชูทัศน์ อุตลุม
ผช.เจ้าพนักงานการเงินฯ