องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 55
account_box กองคลัง
นางรัชนีกร ทูลธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางรัชนีกร ทูลธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสมคิด นากองศรี
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายสมคิด นากองศรี
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางศรีออ ไมยจิตย์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางศรีออ ไมยจิตย์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางธิดารัตน์ วิเชียรดี
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางธิดารัตน์ วิเชียรดี
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายชูทัศน์ อุตลุม
ผช.เจ้าพนักงานการเงินฯ
นายชูทัศน์ อุตลุม
ผช.เจ้าพนักงานการเงินฯ
นางสาวสุชาดา คำศรี
คนงานทั่วไป
นางสาวสุชาดา คำศรี
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายก อบต.คำโคกสูง
ว่าง
นายก อบต.คำโคกสูง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
facebook
อบต.คำโคกสูง