messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายบุญพันธ์ ศรีหลิ่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-1841696
นางอัญชนา ทิพเนน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-2299285
นางรัชนีกร ทูลธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 09-8584-0739
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายสถิตพงษ์ ดวงศรี
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร : 092-5570911