องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 69
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายบุญพันธ์ ศรีหลิ่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายบุญพันธ์ ศรีหลิ่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางอัญชนา ทิพเนน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางอัญชนา ทิพเนน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางรัชนีกร ทูลธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางรัชนีกร ทูลธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายศราวุธ ศรีหริ่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายศราวุธ ศรีหริ่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายสถิตพงษ์ ดวงศรี
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นายสถิตพงษ์ ดวงศรี
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายก อบต.คำโคกสูง
ว่าง
นายก อบต.คำโคกสูง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
facebook
อบต.คำโคกสูง