องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 254
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศ ผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
เผยแพร่วันที่ : 23 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง เรื่อง ให้มีกรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ปประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อใช้เป็นหลักฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)คำสั่งจังหวัดอุดรธานี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันกรทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ผนปฏิบัติการป้องกันการทุจจริต พ.ศ.2564แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file คำสั่งจังหวัดอุดรธานี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางาม หมู่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย 6 ล้อ 6 ตัน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
photo กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
description เรื่อง ตรวจงานกองการศึกษาและวัฒนธรรม อบต.คำโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
description เรื่อง ตรวจงานสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
1 - 20 (ทั้งหมด 46 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายก อบต.คำโคกสูง
ว่าง
นายก อบต.คำโคกสูง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
facebook
อบต.คำโคกสูง