องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 252
account_box กองช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนิกร ธงทะลาย
นายช่างโยธา
นายนิกร ธงทะลาย
นายช่างโยธา
นายอัถกฤษ เฉยชาญ
ผู้ช่วยช่างประปา
นายอัถกฤษ เฉยชาญ
ผู้ช่วยช่างประปา
นายธีระยุทธ พรมส่วน
ผช.พัสดุ (ช่วยงานกองช่าง)
นายธีระยุทธ พรมส่วน
ผช.พัสดุ (ช่วยงานกองช่าง)
นายอรัญ แสนบุตร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายอรัญ แสนบุตร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นางสุดารัตน์ จักพิระ
คนงานทั่วไป
นางสุดารัตน์ จักพิระ
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายก อบต.คำโคกสูง
ว่าง
นายก อบต.คำโคกสูง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
facebook
อบต.คำโคกสูง