องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
folder หนังสือราชการ
insert_drive_file แนวทางการจัดซื้อพัสดุเพื่อป้องกันโรคโควิด ปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314
insert_drive_file การใช้น้ำบาดาลของ อปท.ปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 306
insert_drive_file แนวทางการจัดการพัสดุปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291
insert_drive_file แนวทางของบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288
insert_drive_file มาตราการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
insert_drive_file คู่มือการบันทึกภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 306
insert_drive_file หนังสือสั่งการบันทึกข้อมูลจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322
insert_drive_file แนวทางการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
insert_drive_file รายงานผลปฏิบัติงานของนายก อบต.คำโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file แผนการดำเนินงานปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริบาลท้องถิ่น 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file จดหมายข่าว poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file แนวทางการตั้งกองทุนเงินทดแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
insert_drive_file ระเบียบค่าเช่าบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file ระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file หลักเกณฑ์ค่าวัสดุ ปี62 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
insert_drive_file วิธีการจำแนกงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2