องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
อาสาสมัครบริบาลอบต.คำโคกสูง ได้ปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2565
รายละเอียด : อาสาสมัครบริบาลได้ออกปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลคำโคกสูง ในวันที่ 1-20 มิถุนายน 2565
ผู้โพส : สำนักปลัด