องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมืองประจำปี๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการประเพณีบุญผเหวดประจำปี๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ชนิดถังเหลี่ยม ความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังไม่น้อยกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ตามโครงการอบรมเพิ่มองค์ความรู้และศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาพองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างก่อสร้างประตูเหล็ฏแบบเลื่อน ศพด.วัดบัวระพา บ้านนางาม หมู่ ๕ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑.๕๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙ ตารางเมตร รายละเอียดแบบแปลนตาม อบต.คำโคกสูง เห็นชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซ่อมแซมท่อระบายน้ำและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรีสุข บ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ 4
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังและวางท่อระบายน้ำเส้นหนองสิมท่าน้ำ บ้านคำโคกสูง หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเส้นดงไร่ บ้านวังไชย หมู่ 6 รหัสสายทาง อด.๖๕-๐๐๘ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร ปริมาณลูงรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๐ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐ ตร.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยตลอดเส้นทาง รายละเอียดตาม อบต.คำโคกสูงเห็นชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเส้นบ้านวังไชย-วัดป่าครองธรรม บ้านวังไชย หมู่ 6 รหัสสายทาง อด.๖๕-๐๐๙ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๗๐๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒,๒๑๐ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๕๐๐ ตร.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยตลอดเส้นทาง รายละเอียดตามที่ อบต.คำโคกสูงเห็นชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อถังขยะมูลฝอยขนาด 120 ลิตร จำนวน 27 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้ออุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาทำพานบายศรี พร้อมเครื่องบายศรี โครงการสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมืองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.65-106 เส้นวังโปร่ง บ้านน้อยคำเม็ก ตำบลคำโคกสูง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.65-052 เส้นเพชรา บ้านวังไชย ตำบลคำโคกสูง กว้าง 6 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร และกว้าง 4 เมตร ยาว 865 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเส้นโศกม้าขาว รหัสสายทาง อด.65-026 บ้านคำโคกสูง หมู่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลงลูกรังไม่น้อยกว่า 2,000 ลบ.ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม.พร้อมเกรดเกลี่ยตลอดเส้นทาง รายละเอียดตาม อบต.คำโคกสูงเห็นชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเส้นคำหวาย บ้านท่าลาด หมู่ 3 รหัสเส้นทาง อด.65-083 กว้าง 4 เมตร ยาว 915 เมตร ลงลูกรังไม่น้อยกว่า 625 ลบ.ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,660 ตร.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบตลอดเส้นทาง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.คำโคกสูงเห็นชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเส้นนาคูน บ้านดงง่าม หมู่ 2 รหัสเส้นทาง อด.65-218 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,520 เมตร ลงลูกรังไม่น้อยกว่า 870 ลบ.ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,080 ตร.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบตลอดเส้นทาง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.คำโคกสูงเห็นชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อถังขยะมูลฝอย ขนาด 120 ลิตร จำนวน 100 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเส้นป่าช้าบ้านนางาม หมู่ ๕ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๐ ลบ.ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐ ตารางเมตร และเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยตลอดเส้นทาง รายละเอียดแบบแปลนตาม อบต.คำโคกสูงเห็นชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเส้นหนองโน บ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,580 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,510 ลบ.ม. และเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยตลอดเส้นทาง รายละเอียดแบบแปลนตาม อบต.คำโคกสูงเห็นชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างจ้างปรับปรุงถนนลูกรังเส้นอ่างมโนราห์ บ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ ๔ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๒๐๐ ตร.ม.และเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยตลอดเส้นทาง รายละเอียดแบบแปลนตาม อบต.คำโคกสูงเห็นชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเส้นท่าสำราญคลองส่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเส้นถ้ำมะนัย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโนนแดง หมู่ 4 บ้านโคกใหญ่พัฒนา กว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานกรมปกครองกระทรวงมหาดไทย(เลขที่ ท.1-01) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์/อุปกรณ์ตกแต่งร้านนิทรรศการ โครงการร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันคล้ายวันสถาปนาอำเภอวังสามหมอประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ประดับตกแต่งริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติ รถขบวนแห่พืชผลทางการเกษตร รถแสดง ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและแสดงอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว โครงการสถาปนาอำเภอวังสามหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ในโครงการร่วมสืบสานวัฒนธรรมวันคล้ายวันสถาปนาอำเภอวังสามหมอ ประจำปี๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อกระบองไฟกระพริบแบบชาร์จแบตเตอรี่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างปรับปรุงและต่อเติมห้องเก็บพัสดุและเอกสาร องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างซ่อมแซมห้องน้ำและประตูด้านหลังอาคารสำนักงาน อบต.คำโคกสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเติมน้ำยาเคมีและอุปกรณ์อะไหล่ถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้งพร้อมผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อชุดกีฬาโครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที๒๐ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อชุดกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติดครั้งที่๒๐ ประจำปี๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง รูปแบบปฏิทิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-64-0047 (งานพัฒนารายได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed วัสดุสำนักงาน 27 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทำเหล็กดัดประตูและหน้าต่าง อาคารห้องประชุม อบต.คำโคกสูง จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อวัสดุกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
1 - 50 (ทั้งหมด 130 รายการ) 1 2 3